PREDAVANJE “Sustav odvodnje u Samoboru danas i koncepcijapročišćavanja otpadnih voda” 18.4.2023.

Društvo inženjera i tehničara grada Samobora je u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Samobor organiziralo predavanje s temom “Sustav odvodnje u Samoboru danas i koncepcija pročišćavanja otpadnih voda”.

Direktor Odvodnje Samobor d.o.o. Antonio Širanović je brojne prisutne upoznao s kratkom povijesti izgradnje i razvoja sustava odvodnje na području grada Samobora, i sadašnjim aktivnostima na sanaciji kanalizacionih kolektora oštećenih potresom iz 2020. godine.

Kao ciljeve za budućnost direktor Širanović naveo je

  • Modernizaciju sustava javne odvodnje ugradnjom solarnih panela na crpne stanice
  • Sanaciju i rekonstrukciju oštećenih dijelova kanalizacije
  • Izgradnju održivih sustava odvodnje otpadnih voda u svim naseljima u Samoboru
  • Izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže na cijelom području grada Samobora
  • Izradu nove Studije izvodljivosti, Idejnog projekta za dogradnju UPOV-a Zaprešić i transportnog kanala od lokacije UPOV-a Gradna do UPOV-a Zaprešić
  • Projektiranje cjelovitog sustava sanitarne i oborinske odvodnje naselja Grdanjci i pročišćavanje otpadnih voda
  • Projektiranje cjelovitog sustava sanitarne i oborinske odvodnje naselja Rude i Braslovje s pročišćavanjem otpadnih voda
  • Izrada Studije izvodljivosti sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Galgovo
  • Izrada izmjene projektne dokumentacije za izgradnju sustava sanitarne odvodnje u naselju Vrhovčak
PDF Embedder requires a url attribute

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Klizi na vrh