Vodič arhitekture Samobora i okruženjaImagemap alt

Okolica Samobora i Žumberak Okolica Samobora i Žumberak Bregana Gajeva, J.Jelačia, Grada Wiergesa Centar Samobora Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Livadičeva, Starogradska, Gornji Kraj Anindol, Giznik Sv. Nedelja i okolica

Plan grada Samobora i okolice po kartama.

Urbanistički razvoj Samobora

Samoborski perivoji i parkovi 

Kratki povijesni pregled 

 

a_20_park_domovinske_zahvalnosti-2 a_20_park_dom_zah_spomenik_a b_5_starogradska_12 (5) d_4_jurjevska_6 (2) d_15_franza_lista_17 (1) e_25_gunduliceva_6 (1) f_5_bregana_stambeni_objekti (1) h_9_sv_vid_vrhovscak_2 h_13_crkva_stojdraga (2) projekcija4_16923