Vodič arhitekture Samobora i okruženjaImagemap alt

Okolica Samobora i Žumberak Okolica Samobora i Žumberak Bregana Gajeva, J.Jelačia, Grada Wiergesa Centar Samobora Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Livadičeva, Starogradska, Gornji Kraj Anindol, Giznik Sv. Nedelja i okolica

Plan grada Samobora i okolice po kartama.

Urbanistički razvoj Samobora

Samoborski perivoji i parkovi 

Kratki povijesni pregled 

 

a_20_park_dom_zah_spomenik-2 a_25_smidhenova_21_1 d_13_tina_ujevica_17 (3) h_6_kurija_reser_vel_rakovica (3) E2 h26 h-29 (1) Šipački breg 15 e_20_zagrebacka_33_1 (1) a_15_zupni_dvor_anina_2 E5-2