Vodič arhitekture Samobora i okruženjaImagemap alt

Okolica Samobora i Žumberak Okolica Samobora i Žumberak Bregana Gajeva, J.Jelačia, Grada Wiergesa Centar Samobora Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Livadičeva, Starogradska, Gornji Kraj Anindol, Giznik Sv. Nedelja i okolica

Plan grada Samobora i okolice po kartama.

Urbanistički razvoj Samobora

Samoborski perivoji i parkovi 

Kratki povijesni pregled 

 

b_5_starogradska_12 (3) c_2_dom_zdravlja (8) c_6_kapela_sv_helene (2) e_4_spomenik_reiseru_langova (1) e_17_zumberacka_1_2_3_6 (1) f_6_bregana_kino_s_dvoranom (4) g_6_sv_magdalena_mala_gorica (2) prijedlozi-1 20190315_121922 e_22_zagorska_45_stam_posl_objekt_2