Stručni izleti

Društvo inženjera i tehničara grada Samobora je organizator brojnih izleta i posjeta, otvorenih za članove Društva i građane. Cilj izleta je uvijek neki atraktivan, tehnički ili tehnološki važan objekt ili objekt općeg kulturnog značenja.

22. 11. 1997. Nuklearna elektrana Krško

12. 05. 2002. HE „Zeleni vir“ u Skradu

24. 05. 2003. Novo Selo Žumberačko

23. 05. 2004. Lonjsko polje i selo roda – Čigoč

21. 05. 2005. Rudnik Velenje.

14. 05. 2006. Dvorac Trakošćan i Ravna gora

15. 10.2006. Smiljan i Muzej Nikole Tesle

17. 05. 2008. Hidroelektrana Ozalj i Gradski muzej

29. 11. 2008. Geofizički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

09. 05. 2009. Stručni izlet u Đurđevac

2010 Muzej krapinskih neandertalaca Krapina

24.4.2015 HE Dubrava i Tehnix d.o.o.

16.4.2016 Zračna luka Zagreb

20.10.2016 HE Fajerov mlin i BE TO Glina

29.09.2017 HE Brežice

14.9.2018. Nuklearna elektrana Kršk

15.3.2019. Stručni posjet CUPOV Zaprešić

22.9.2022. Stručni posjert gradilištu retencije i brane Lipovečka Gradna.

9.4.2022. Posjet gradilištu kampusa Rimac