!!! Poziv na redovitu (elektroničku) skupštinu DITS, koja će se održati koja će se održati od 22. do 28. 12.2020. godine.

Materijali za skupštinu, kao i obrazac za glasovanje se mogu preuzeti na linku : Poziv na skupštinu DITS od 22. do 28.12.2020. Prijedlog izmjene i dopune Statuta DITS Rebalans za 2020. i Financijski plan DITS za 2021. godinu prijedlog Program rada DITS za 2021 godinu – prijedlog Zapisnik sa 10. sjednice skupštine DITS 2.3.2020 ovjereni...

Klizi na vrh