Monthly Archives: veljača 2024


POZIV !!! Društvo inženjera i tehničara grada Samobora saziva redovitu skupštinu DITS, koja će se održati 13.3.2024. s početkom u 18:00 sati, u prostorijama ZTK grada Samobora

Temeljem članka 21. Statuta Društva inženjera i tehničara grada Samobora sazivam redovitu skupštinuDITS, koja će se održati dana 13.3.2024. godine s početkom u 18,00 sati, u prostorijama Zajednicetehničke kulture grada Samobora, ulica Ljudevita Gaja 48. Materijale preuzmite ovdje: Poziv za skupštinu Izvještaj o primicima i izdacima 31.12.2023. Izvještaj o prihodima […]


JAVNI POZIV za izradu likovnog rješenja za instalaciju „VATRENI“

Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora raspisuje   JAVNI POZIVza izradu likovnog rješenja zaINSTALACIJU „VATRENI“     PREDMET JAVNOG POZIVA je izrada likovnog rješenja za spomen simbola – instalacije VATRENI,posvećenu hrvatskoj nogometnoj vrsti, sukladno PROJEKTNOM PROGRAMU za instalaciju „Vatreni“.Instalacija se planira postaviti na građevnoj čestici k.č.broj 720/1, k.o. Samobor kod istočnog ulaza uSportsku dvoranu […]