O DITS-u

O DITS-u
Posve je prirodna i razumljiva potreba inženjera i tehničara koji žive i rade u Samoboru da se organiziraju u udrugu putem koje će imati mogućnost aktivno se uključiti u rasprave o programima, projektima, planovima ili akcijama, usmjerenim k razvoju Grada, a na dobrobit njegovih žitelja. Jedna takva, sada već davna inicijativa, okupila je na Osnivačkoj skupštini 17. listopada 1973, inženjere i tehničare građevinarstva, arhitekture i geodezije. Evo što je Antun Turk, dipl.ing.građ. tada rekao u uvodu referata :
„Saznanje o potrebi jedne stručne, društvene organizacije na našem području, kao što je Društvo inženjera i tehničara (DIT), postoji već dulje vrijeme. Ono što nismo učinili ranije, učinit ćemo danas. Osnovat ćemo društvo čiji će članovi svojim aktivnim učešćem u mnogome doprinjeti stvaralaštvu i napretku na našem području, i šire.
Samobor i okolica, svojom lokacijom predstavlja interesantno područje za razvoj u svakom pogledu. Blizina Zagreba, lijepi krajolici, dobro razvijena industrija, slobodni prostori, privlačni su, i zato Samobor ima vrlo dobru mogućnost ekspanzije, kao rijetko koja druga općina manjih gradova.
Dobra koncentracija stručnog tehničkog kadra stvara mogućnost da se ti kadrovi angažiraju, osim na svojim radnim mjestima, i u široj zajednici, zbog čega je inicirano osnivanje DIT-a. ……..Odmah valja napomenuti da je inicijativni odbor na ovoj Skupštini okupio inženjere i tehničare arhitekture, građevinarstva i geodezije (AGG), tj. srodne struke, čija je djelatnost usko povezana, međutim, želja je da se i ostale struke: strojari, električari, kemičari i drugi, također nađu u Društvu inženjera i tehničara……..“ (citat)

Udruga DIT-AGG prestala je s radom 1980, no na njenom tragu bili su naši kolege inženjeri i tehničari, tehničkih i prirodoslovnih struka kada su 1995. pokrenuli inicijativu za osnivanje udruge multidisciplinarnog karaktera, Društva inženjera i tehničara grada Samobora. Vrlo brzo su inicijatori došli do broja od gotovo 300 inženjera i tehničara koji žive i/ili rade u Samoboru i okruženju. Broj je vjerojatno i znatno veći, no to su podaci koji su bili dostupni u momentu osnivanja Društva. Glavni inicijator i prvi predsjednik i tada 1995. kao i ranije 1973. bio je, danas pokojni, Antun Turk, dipl.ing.građ.
S velikim entuzijazmom i ohrabreni velikim potencijalom tehničkih struka u Samoboru, članovi Inicijativnog odbora za osnivanje Društva inženjera i tehničara grada Samobora, nakon nekoliko sastanaka na kojima su raspravljeni brojni detalji, nedoumice i ideje, organizirali su OSNIVAČKU SKUPŠTINU DRUŠTVA INŽENJERA I TEHNIČARA GRADA SAMOBORA, 09. 02. 1995. u dvorani Srednjoškolskog centra Samobor.

Inicijativni odbor sačinjavali su
Branko Adamek, geodezija
Ivan Buneta, građevinarstvo
Ivan Budi, građevinarstvo
Tomislav Crnić, elektrotehnika
Mirko Dumić, geodezija
Vlado Domin, vatrogastvo
Dražen Gerbl, građevinarstvo
Franjo Lamot, strojarstvo
Zlatko Ožanić, građevinarstvo
Stefan Pačemski, strojarstvo
Boris Prevendar, građevinarstvo
Ivan Paar, geodezija
Željko Štahan, šumarstvo
Antun Turk, građevinarstvo
Dragomir Vlahović-Maji, arhitektura
Krešimir Kalin, promet
Zlatko Vlaho, fizika

Na osnivačkoj skupštini bilo je nazočno 150 inženjera i tehničara, te predstavnici brojnih strukovnih udruga.
Izabrano je prvo Predsjedništvo DITS-a s 15 članova, te Antun Turk za predsjednika, Sanjin Mahović za dopredsjednika i Dražen Gerbl za tajnika.

Masovni odziv na Osnivačku skupštinu Društva inženjera i tehničara te 1995. godine odašilje poruku, želju za značajnijom ulogom struke u onim strateškim odlukama koje, po naravi stvari, impliciraju stručnost. Gotovo je nepotrebno i reći da skup visokoobrazovanih ljudi može kvalitetno iznjedriti neku ideju, vezanu uz razvoj grada, ili ju korigirati ili već postojeću potvrditi. Društvo inženjera i tehničara upravo je u svojim primarnim ciljevima postavilo zadaću da:
– doprinosi strateškom razvoju grada Samobora
– sudjeluje u rješenjima vezanim uz urbanizam i ekologiju
– sudjeluje u rješavanju komunalnih problema
– sudjeluje u pitanjima vezanim uz industriju i zanatstvo te gradski i prigradski promet

Društvo inženjera i tehničara je izuzetno privrženo tzv. neformalnom učenju kao nadgradnji formalnog obrazovanja, i stjecanju znanja putem popularnih predavanja i seminara, na odgovarajućoj stručnoj razini. Taj vid aktivnosti Društva prisutan je kroz sve godine djelovanja.

Pojedini periodi u djelovanju Društva u velikoj mjeri nose „trag“ osobe koja je Društvo vodila U prvih pet godina rada, pored spomenute edukacijske aktivnosti, glavnina djelovanja bila je usmjerena pitanjima vezanim uz urbanizam kao važan okvir razvoja Grada. Žumberačko i Samoborsko gorje proglašeno je Parkom prirode. Prezentacija aktivnosti Društva na internetu shvaćena je vrlo brzo kao ključni uvjet moderne komunikacije. Predsjednici Antun Turk, dipl.ing.građ. kroz razdoblje od četiri godine i Ivan Vučetić, dipl.ing.el. tijekom godine dana, svakako su ugradili dio svoje osobnosti u aktivnosti Društva.
Vođenje Društva je 2000. godine, upravo na prijelomnici stoljeća i tisućljeća, preuzeo Ivan Medvedović, dipl.ing.el. Zaljubljenik u tehniku i tehnički znalac, inovator nemirnog duha, učvrstio je status Društva inženjera i tehničara u krugu Zajednice tehničke kulture. Prihvaćajući pored vlastitih i druge ideje, pokrenuo je niz projekata.Na izbornoj skupštini 2014 godine dužnost predsjednika DITS-a preuzeo je Stjepan Črnjak, dipl.ing.građ.

 

 

Popis članova DITS 2017. GODINE