Monthly Archives: travanj 2015


Stručni posjet HE Čakovec, HE Dubrava i Tehnix d.o.o.

U petak, 24. travnja, Društvo inženjera i tehničara grada Samobora organiziralo je zanimljivo stručno putovanje u Međimurje.  Prva destinacija bila je hidroelektrana HE Čakovec, a zatim i HE Dubrava kao posljednja u nizu hidroelektrana na rijeci Dravi. Voditelji posjeta na obje hidroelektrane bili su građevinski inženjeri g. Radovan Vugrinec i […]

g. Zlatko Cikač i g. Radovan Vugrinec

Izlet u organizaciji DITS-a 24. 4. 2015.

Dana 24. 4. 2015 godine DITS organizira stručni izlet – posjetu HE Dubrava i tvrtki Tehnix d.o.o. u Čakovcu. HE Dubrava je višenamjenska protočno derivacijska hidroelektrana dravskog sliva koja predstavlja posljednju stepenicu na dionici Drave od granice Slovenije do utoka Mure. Koristi potencijal rijeke Drave za proizvodnju električne energije, povećava […]