HE Čakovec, HE Dubrava i Tehnix d.o.o.

U petak, 24. travnja, Društvo inženjera i tehničara grada Samobora organiziralo je zanimljivo stručno putovanje u Međimurje.  Prva destinacija bila je hidroelektrana HE Čakovec, a zatim i HE Dubrava kao posljednja u nizu hidroelektrana na rijeci Dravi. Voditelji posjeta na obje hidroelektrane bili su građevinski inženjeri g. Radovan Vugrinec i g. Zlatko Cikač. Radovan Vugrinec...

Izlet u organizaciji DITS-a 24. 4. 2015.

Dana 24. 4. 2015 godine DITS organizira stručni izlet – posjetu HE Dubrava i tvrtki Tehnix d.o.o. u Čakovcu. HE Dubrava je višenamjenska protočno derivacijska hidroelektrana dravskog sliva koja predstavlja posljednju stepenicu na dionici Drave od granice Slovenije do utoka Mure. Koristi potencijal rijeke Drave za proizvodnju električne energije, povećava zaštitu od poplava, poboljšava odvodnju,...

Klizi na vrh