Predstavljen program „ZAGREB NA SAVI“ 22.11.2017.

Predstavljen program „ZAGREB NA SAVI“

Članovima Društva inženjera i tehničara grada Samobora i zainteresiranim stručnjacima je dana 22.11.2017, u lijepom prostoru Autoškole Samobor-turista, predstavljen  program „Zagreb na Savi“ čiji je sadržaj usmjeren na zaštitu, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska.

Nositelj ovog programa je Društvo „Program Sava d.o.o“ kojemu je Vlada RH dala mandat za provedbu programa. Društvo je član HEP grupe a uključeni su i Vlada Republike Hrvatske, Hrvatske vode, Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Sisačno-moslavačka županija

Program su prezentirali članovi Društva: Irena Ratković Malbaša, dipl.iur., direktor Društva, mr.sc. Ivana Ivanković, dipl.ing.građ., pomoćnik direktora i Venko Ćurlin, dipl.ing.arh.

Glavni ciljevi programa su: stabilizacija razine podzemnih voda, zaštita od poplava, korištenje energetskog potencijala Save u smislu izgradnje malih hidroelektrana, razvoj plovnosti, rekonstrukcija oteretnog kanala Sava-Sava u cilju pomicanja linije poplavnog rizika iz središta Zagreba. Za ostvarenje ovih ciljeva, u razradu programa uključen je sveukupni potencijal rijeke Save: vodnogospodarski, energetski, prometni i prostorni potencijal.

Ključni objekti obuhvaćeni ciljevima su male hidroelektrane (MHE): Brdovec, Samobor, Zaprešić, Podsused, Prečko, Jarun, Šanci, Petruševec, Ivanja Reka i Sisak, te kanal Sava-Sava s ustavom Odra.

Program „Zagreb na Savi“ važan je i za grad Samobor zbog nekoliko aspekata: od podizanja nivoa podzemnih voda, zaštite od poplava uz Savu, prometnog povezivanja sa Zaprešićem do izgradnje dvije male hidroelektrane na području Samobora.

Više o programu „Zagreb na Savi“ možete saznati na stranicama http://zagrebnasavi.hr/

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Klizi na vrh