Kurija Kiepach

KURIJA KIEPACH, BREGANA
izvedeno: XVlll./XIX. stoljeća
naručitelj: lvan Drašković (?)
arhitekt: nepoznat

Kurija se nalazi na križanju ceste Samobor – Bregana. Sagrađena je u XVIII. stoljeću, kada je bila u posjedu obitelji Drašković. U doba ilirskog pokreta bila je jedno od sastajališta iliraca, budući da ja grof Drašković bio jedan od njihovih mecena. Poslije prelazi u posjed obitelji Kiepach, koji istodobno drže Balagove dvore, a kurija im služi za gospodarske poslove. Potkraj XIX. stoljeća u zgradi se nalazila tvornica biljarskih štapova. Kurija je jednokatnica pravokutna tlocrta, zapadnim pročeljem orijentirana prema cesti. Pročelja su raščlanjena prozorskim otvorima u vanjskoj ravnini pročelja, koji su naglašeni jednostavnim istaknutim okvirom, u duhu kasnobaroknog oblikovanja. Dio prostorija prizemlja i kuhinje na prvom katu presvođen je dubokim bačvastim svodovima sa spojenim susvodnicama, a ostale prostorije dijelom su otvoreni i zatvoreni drveni grednik. Gospodarski objekti oko kurije (staja, pecara, sušnica, pivnica) sagrađeni su u XIX. stoljeću. Prostrani perivoj istočno od kurije oblikovan je pejzažno, a u njegovim se nastavku prostirao veliki, geometrijski organiziran vrt. Danas od vrta nije ostalo ništa, a perivoj iza kurije prerastao je u voćnjak. lako je u dosta je zapuštenu stanju, kurija je značajan primjer kasnobarokne gradnje.