Ciljevi DITS-a

Temeljni ciljevi DITS su:

 • doprinos razvoju tehničkih djelatnosti na području Grada Samobora i Republike Hrvatske
 • njegovanje i razvijanje etike posla i inženjersko tehničkih disciplina
 • poticanje stvaralačke inicijative radi razvoja u području tehničke djelatnosti
 • neprekidno stručno usavršavanje članova DITS
 • davanje stručnih mišljenja o tehničkim, tehnološkim, ekološkim i energetskim projektima, urbanističkim planovima te planovima razvoja, regulativi u području tehničkih i prirodnih disciplina kao i o drugim stručnim materijalima (elaboratima, analizama) dobivenim na mišljenje ili ocjenu
 • organiziranje stručnih putovanja za članove DITS
 • organiziranje stručnih predavanja, seminara, radionica i simpozija
 • suradnja s drugim organizacijama inženjera i tehničara u RH i sa sličnim organizacijama izvan RH
 • organiziranje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
 • briga o članstvu, zaštita prava članstva i zastupanje članstva pred tijelima lokalne/regionalne samouprave i državne uprave
 • promicanje inovatorstva i inventivnih djelatnosti
 • čuvanje ugleda inženjera i tehničara.

 

Navedene ciljeve DIOTS postiže obnašanjem ovih aktivnosti, poslova i djelatnosti:

 • organizacijom i izvedbom inženjerskih i tehničkih projekata, popularizacijom tehničke struke te ostalim aktivnostima koje pridonose razumijevanju znanstvenih i tehničkih dostignuća, te potiču građane, osobito mlade, za bavljenje inženjersko-tehničkim disciplinama;
 • održavanjem predavanja, radionica, organizacijom stručnih posjeta, izložbi i sličnih manifestacija te sudjelovanjem u navedenim aktivnostima u organizaciji drugih;
 • izdavačkom djelatnošću;
 • nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je DITS vlasnik ili korisnik;
 • suradnjom s lokalnom i regionalnom upravom, gospodarskim i drugim organizacijama, školama, fakultetima i državnim tijelima;
 • obavljanjem ostalih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.