Članovi DITS-a na otvorenju Sunčanog sata 16.1.2015.

Sunčani sat u Samoboru

Povodom obilježavanja 20. obljetnice djelovanja Društva inženjera i tehničara grada Samobora pokrenut je 2014. godine  još jedan zanimljiv projekt pod nazivom „Sunčani sat u Samoboru“.

Projekt je ujedno i logičan nastavak prijašnjih projekata DITS-a kao što su:

 • obnova kamenog stupa – pila iz 1893. godine u mjestu Gabrovica nedaleko od Samobora
 • izgradnja Vidikovca na brdu Tepec na mjestu stare piramide
 • meteorološki stup na Trgu Matice hrvatske u

Svi dosadašnji projekti su nastali volonterskim radom članova DITS-a, suradnjom s Gradom Samoborom, te iznimnim doprinosom građana i poslovnih subjekata Grada Samobora.

Svi dosadašnji projekti predani su na korištenje gradu Samoboru kao javna dobra dostupna svima bez naknade, a koja slobodno koriste i građani i zainteresirani posjetitelji. Dosadašnji projekti ujedno su dio tehničkog i kulturno-povijesnog nasljeđa koje ostavljamo idućim generacijama. Na tragovima ovih promišljanja nastao je i projekt „Sunčani sat u Samoboru“.

Inicijator projekta bio  je Robert Obraz,  univ. spec. oec. MBA, tajnik DITS -a.

 Što je to sunčani sat?

 Sunčani sat je antička astronomska naprava, možemo slobodno reći i prvi znanstveni instrument, kojom se prati kretanje nama najbliže zvijezde, Sunca, po nebeskoj sferi. Sunce se, u odnosu na Zemlju, giba relativno te gledajući iz perspektive promatrača na Zemlji, tijekom jedne godine mijenja visinu svoje putanje po južnom dijelu nebeske sfere. Najstariji sunčani sat, poznat iz arheoloških bilješki, nalazi se kod prolaza grobnice Knowth u Irskoj (5000. pr.Kr.), a najpoznatiji stari sunčani satovi su obelisci (3500.pr.Kr.) te različite konstrukcije sunčanih satova iz drevnog Egipta i Babilona (1500. pr.Kr.).

 Koji su glavni dijelovi sunčanog sata?

 Glavni dijelovi svakog sunčanog sata su: brojčanik, koji pokazuje dijelove dana (sate) te štap koji se još stručno naziva gnomon. Dok pojam gnomon dolazi iz grčkog jezika i prevodi se kao pokazivač, hrvatski jezik ima jednu lijepu prikladnu riječ, a to je sjenomjer. Sjena pokazivača (gnomon) prikazuje koliko je sati.

Kako funkcionira sunčani sat u Samoboru?

 Sunčani sat u Samoboru sastoji se od dva sunčana sata: horizontalnog i vertikalnog. Horizontalni sunčani sat je analematičkog tipa na kojem korisnici sunčanog sata mogu saznati pravo sunčevo vrijeme pomoću sjene svoga tijela na eliptičnoj satnoj skali. Na tlu su nacrtani kvadrati s mjesecima u godini koji upućuju da osoba mora stati na, za svaki mjesec u godini, određeno mjesto datumske skale. Položajem sjene tijela očitava se točno sunčevo vrijeme.

Vertikalni sunčani sat, u konstrukcijskoj izvedbi samoborskog sunčanog sata, smješten je okomito (pod kutom od 90º) na ravninu horizontalnog sunčanog sata, a orijentiran je u smjeru sjever-jug. Budući da su za ovaj sat izrađene precizne astronomske kalkulacije, kako za horizontalni tako i za vertikalni sunčani sat, samoborski sunčani sat će pokazivati točno vrijeme s odstupanjem do ± 5 minuta.

Kako je odabrana lokacija sunčanog sata?

 Lokacija za sunčani sat pažljivo je odabrana na način da su u preliminarnom dijelu projekta odabrane četiri potencijalne lokacije u Samoboru.

Lokacija sunčanog sata mora zadovoljavati minimalne uvjete kako bi sunčani sat ispravno funkcionirao, stoga je bilo potrebno obratiti pozornost na sljedeće značajke lokacije: otvorenost i pristup potencijalnoj lokaciji, dostupnost pješacima, dovoljna udaljenost od prometnica, dovoljna udaljenost od visokog drveća i visokih zgrada, kako njihova sjena ne bi ometala funkcije sunčanog sata, te osvijetljenost potencijalne lokacije Suncem, kroz cijelu godinu.

Za odabir lokacije formiran je tim članova DITS-a koji su tijekom proljeća, ljeta i jeseni 2014. godine obilazili i fotografirali potencijalne lokacije te prikupljali relevantne podatke koji će pomoći u odabiru optimalne lokacije za izgradnju sunčanog sata. Krajem listopada 2014. godine, sastao se tim članova i Izvršni odbor DITS-a te je provedena validacija i verifikacija podataka o svim lokacijama. Na kraju, argumentirano je odabrana lokacija na šetnici uz potok Gradna.

Kako je financirana izgradnja Sunčanog sata?

 Izgradnja Sunčanog sata financirana je donacijama i volonterskim radom članova Društva. Zemljište na kojem je izgrađen sunčani sat (kč.br. 3374/2, k.o. Samobor) ,u gradskom je vlasništvu, a za njegovu izgradnju dobiveno je odobrenje gradonačelnika Samobora Krešimira Beljaka.

Dobivena su i financijska sredstva za izgradnju sunčanog sata od Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, a manji dio financijskih sredstava prikupljen je od članova i prijatelja DITS-a. Članovi DITS-a i suradnici na projektu utrošili su preko 1.000 radnih sati.

Ukupna vrijednost Sunčanog sata iznosi 150.00 Kuna.

Tko je radio na projektu Sunčani sat u Samoboru?

 Ideju za pokretanje projekta “Sunčani sat u Samoboru“, dao je Robert Obraz, tajnik DITSa.

Idejno rješenje i glavni projekt Sunčanog sata izradio je Đuro Kovačić, dipl. ing. arh., astronomske (položajne)  kalkulacije  za Sunčani sat izradili su Robert Obraz i Slaven Ličina kao vanjski suradnik na projektu.

Prikupljanje potrebnih suglasnosti i dozvole za postavljanje Sunčanog sata obavio je Stjepan Črnjak, dipl. ing. građ. koji je vodio izgradnju i koordinaciju svih izvođača radova.

U realizaciji izgradnje Sunčanog sata kao donatori Sunčanog sata sudjelovali su:

 • Trasirka d.o.o. – geodetski radovi
 • AS Floor d.o.o. – građevinski radovi
 • Rešetar gradnja – građevinski radovi
 • Gabrijel – kop – prijevozi
 • Klesarstvo Jerbić – kamenorezački radovi
 • Stolarija Andrašek – stolarski radovi
 • Sampos d.o.o. – izvedba akrilne ploče
 • Cromatec d.o.o. – Al konstrukcija
 • Iveković TZM – zaštita Al konstrukcije
 • Samoborka d.o.o. – građevinski materijali
 • Mapei Croatia d.o.o. – građevinski materijali

Realizaciju izgradnje Sunčanog sata novčanim su donacijama sudjelovali:

Ivan Grgić, Sanjin Mahović, Franjo Lamot, Dražen Lokmer, Ante Radas, Stjepan Črnjak, Jasenka Bišćan, Antun Bišćan, Adolf Paar, Franjo Švarić, Dragutin Lokmer, Branko Kolarek, Vlado Herceg, Mladen Dudaš, Ivan Dolenac, Marija Žitković, Robert Obraz, Josip Kumerički

Zahvaljujemo svim donatorima koji su svojim neposrednim radom na ovom objektu, doniranim materijalom i novčano omogućili ostvarenje projekta Sunčani sat u Samoboru.

Sunčani sat svečano je kao dar građanima i Gradu Samoboru predan na korištenje 16. listopada 2015. godine, povodom 20. godišnjice rada i djelovanja DITS-a, a u sklopu proslave Dana Grada Samobora.

Na kamenoj ploči pored klupe ugravirano je:

Povodom 20. obljetnice svojega djelovanja

Društvo inženjera i tehničara grada Samobora postavlja ovaj Sunčani sat na

Šetalištu uz mlinove i daruje ga Gradu Samoboru sa željom da postane mjesto

susreta, razgovora, odmora, razmišljanja.

SUNCE

središnja zvijezda našeg Sunčevog sustava, izvor energije i života na planetu Zemlji, istinski je kreator ovog sata.

Samobor, listopad, 2015.