Sunčani sat u Samoboru (2015.)


Sunčani sat u Samoboru novi je dar Društva inženjera i tehničara grada Samobora gradu i građanima za gradski rođendan i novi projekt ove asocijacije koja na ovim prostorima djeluje 20 godina. O tom i drugim projektima DITS-a govorio je njegov predsjednik Stjepan Črnjak. Sunčani je sat predstavljen 16.10.2015. u sklopu gradskog komunalnog obilaska na Šetalištu uz Gradnu. Samoborski sunčani sat je, prema jednim pokazateljima 71., a prema drugoj bazi podataka 101. u Hrvatskoj – rekao je na otvorenju tajnik DITS-a Robert Obraz.

 

Sunčani sat je antička astronomska naprava, možemo slobodno reći i prvi znanstveni instrument, kojom se prati kretanje nama najbliže zvijezde, Sunca, po nebeskoj sferi. Sunce se, u odnosu na Zemlju, giba relativno te gledajući iz perspektive promatrača na Zemlji, tijekom jedne godine mijenja visinu svoje putanje po južnom dijelu nebeske sfere. Glavni dijelovi svakog sunčanog sata su: brojčanik, koji pokazuje dijelove dana (sate) te štap ili gnomon čija sjena pokazuje točno vrijeme.

 Samoborski sunčani sat razlikuje se od ostalih izgrađenih sličnih satova u svijetu po tome što integrira dva različita sunčana sata: horizontalni i vertikalni sunčani sat u jednu arhitektonsku cjelinu. Većina sunčanih satova izrađena je ili u horizontalnoj ili vertikalnoj ravnini – ovisno o pristupu i astronomskim kalkulacijama, na tlu ili na pročeljima zgrada i stambenih objekata. DITS je u ovom projektu otišao korak dalje te spojio dva različita pristupa, interaktivni analematički horizontalni i klasični vertikalni sunčani sat u jednu zanimljivu arhitektonsku minijaturu koja uključuje mudre izreke poznatih astronoma zaslužnih za razvoj koncepta heliocentričnog sustava te haiku stihove s temom sunčanog sata, uklesane u pod.

Projekt „Sunčani sat u Samoboru“, kao i svi prijašnji projekti, nastao je volonterskim radom članova DITS-a, suradnjom s Poglavarstvom grada Samobora, te iznimnim doprinosom građana Grada Samobora koji uvijek podržavaju projekte DITS-a, bilo dobrovoljnim radom bilo financijskim ili materijalnim donacijama. Projekt „Sunčani sat u Samoboru“ financijski su potpomogli sljedeći donatori:

 • Ivan Grgić
 • Sanjin Mahović
 • Franjo Lamot
 • Dražen Lokmer
 • Ante Radas
 • Stjepan Črnjak
 • Jasenka Bišćan
 • Antun Bišćan
 • Adolf Paar
 • Franjo Švarić
 • Dragutin Lokmer
 • Branko Kolarek
 • Vlado Herceg
 • Mladen Dudaš
 • Ivan Dolenac
 • Marija Žitković
 • Robert Obraz
 • Josip Kumerički

Potporu u obliku donacija ovom projektu pružili su i poslovni subjekti s područja grada Samobora kao što su:

 • AS Floor d.o.o.
 • Klesarstvo Jerbić
 • Cromatec d.o.o.
 • Samoborka d.d.
 • Iveković TZM
 • Stolarija Andrašek
 • Sampos d.o.o.
 • Gabrijel-kop
 • INOINOX
 • Mapei Croatia d.o.o.
 • Trasirka d.o.o.
 • Elkoplast d.o.o.

Financijsku potporu projektu dala je Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije.

Velika hvala svim našim donatorima i sponzorima.

Svi dosadašnji projekti Društva inženjera i tehničara Grada Samobora predani su na korištenje gradu Samoboru kao javna dobra dostupna svima bez naknade, a koja slobodno koriste i građani i zainteresirani posjetitelji. Projekt „Sunčani sat u Samoboru“, kao i svi prethodni projekti ujedno su dio tehničkog i kulturno-povijesnog nasljeđa koje ostavljamo idućim generacijama.

U petak, 16.10.2015. godine u sklopu Smotre Zajednice tehničke kulture Grada Samobora održano je i predavanje o glavnim fazama projekta Sunčani sat u Samoboru, od faze inicijalne ideje do završnih faza građevinskih radova.