12. 05. 2002. HE „Zeleni vir“ u Skradu

12. 05. 2002. HE „Zeleni vir“ u Skradu Voditelj izleta: Radovan Vugrinec Cilj je bio HE Zeleni vir, visokotlačno derivacijsko postrojenje smješteno kraj Skrada u Gorskom Kotaru. Elektrana je izgrađena 1921 godine pod nazivom Munjara Zeleni Vir. Zahvat vode za elektranu izveden je u špilji Zeleni Vir gdje se nalazi izvor potoka Curak. Tamo je...

Klizi na vrh