Vodič arhitekture Samobora i okruženjaImagemap alt

Okolica Samobora i Žumberak Okolica Samobora i Žumberak Bregana Gajeva, J.Jelačia, Grada Wiergesa Centar Samobora Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Livadičeva, Starogradska, Gornji Kraj Anindol, Giznik Sv. Nedelja i okolica

Plan grada Samobora i okolice po kartama.

Urbanistički razvoj Samobora

Samoborski perivoji i parkovi 

Kratki povijesni pregled 

 

a_1_trg_kr_tom_ d_2_spomenik_ivanu_perkovcu e_9_sp_dvorana_bogumil_toni (1) e_17_zumberacka_1_2_3_6 (2) f_6_bregana_kino_s_dvoranom (3) h_10_kap_f_j_gradisce (2) Irena-Ratković-Malbaša-1-2 e_20_zagrebacka_33_1 (1) E5-2 h-20 (7) Konščica 36