Vodič arhitekture Samobora i okruženjaImagemap alt

Okolica Samobora i Žumberak Okolica Samobora i Žumberak Bregana Gajeva, J.Jelačia, Grada Wiergesa Centar Samobora Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Livadičeva, Starogradska, Gornji Kraj Anindol, Giznik Sv. Nedelja i okolica

Plan grada Samobora i okolice po kartama.

Urbanistički razvoj Samobora

Samoborski perivoji i parkovi 

Kratki povijesni pregled 

 

b_1_livadicev_dvorac (1) e_23_a_mihanovica_4_5_6 (1) g_14_posl_objekt_novaki (3) h_4_rude_sv_barbara (1) h_10_kap_f_j_gradisce (2) g_9_dvorac_kerestinec (2) E27-1 h-1 (2) Župna crkva Sveti Martin A 33_Stambena zgrada Anina _ 11 h-20 (1) Konščica 36