Vodič arhitekture Samobora i okruženjaImagemap alt

Okolica Samobora i Žumberak Okolica Samobora i Žumberak Bregana Gajeva, J.Jelačia, Grada Wiergesa Centar Samobora Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Livadičeva, Starogradska, Gornji Kraj Anindol, Giznik Sv. Nedelja i okolica

Plan grada Samobora i okolice po kartama.

Urbanistički razvoj Samobora

Samoborski perivoji i parkovi 

Kratki povijesni pregled 

 

a_7_trg_kr_tom_5-5 a_10_trg_kralja_tomislava_10-2 b_10_taborec_3 d_13_tina_ujevica_17 (3) f_2_osmogodisnja_skola_bregana (5) g_6_sv_magdalena_mala_gorica (1) h_13_crkva_stojdraga (1) g_3_gostinjac_sv_nedelja (2) C9-2 h23