Vodič arhitekture Samobora i okruženjaImagemap alt

Okolica Samobora i Žumberak Okolica Samobora i Žumberak Bregana Gajeva, J.Jelačia, Grada Wiergesa Centar Samobora Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Livadičeva, Starogradska, Gornji Kraj Anindol, Giznik Sv. Nedelja i okolica

Plan grada Samobora i okolice po kartama.

Urbanistički razvoj Samobora

Samoborski perivoji i parkovi 

Kratki povijesni pregled 

 

a_18-crkva_sv_anastazija-5 a_8_trg_kralja_tomislava_6 c_9_kurija_bistrac (1) d_1_gradsko_groblje 5 d_10_kapela_sv_jurja (6) e_12_perkovceva_16 (2)a f_3_bregana_dom_za_samce (1) g_9_dvorac_kerestinec (1) h_27_molvice_9 E17