Vodič arhitekture Samobora i okruženjaImagemap alt

Okolica Samobora i Žumberak Okolica Samobora i Žumberak Bregana Gajeva, J.Jelačia, Grada Wiergesa Centar Samobora Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Langova, Zagrebačka, Perkovčeva Livadičeva, Starogradska, Gornji Kraj Anindol, Giznik Sv. Nedelja i okolica

Plan grada Samobora i okolice po kartama.

Urbanistički razvoj Samobora

Samoborski perivoji i parkovi 

Kratki povijesni pregled 

 

a_20_park_dom_zah_spomenik_a a_27_gajeva_16 b_15_crne_vile_a_angera (1) b_15_crne_vile_a_angera (5) e_19_zagrebacka_14_vodovod (2) f_1_kurija_kiepach (2) f_4_bregana_trznica (3) h_7_otrusevec_groblje (5) e-20 Zagrebačka 331_1 kuća Profeta E5-2