22. 11. 1997. Nuklearna elektrana Krško

22. 11. 1997. Nuklearna elektrana Krško Organizator i voditelj izleta: Ivan Dolenac, dipl.ing.kem. Posjet je započeo polusatnim filmom uz komentare i objašnjenja. Nakon uvoda u funkcioniranje elektrane, pogledani su dijelovi elektrane uz stručnu pratnju i komentare inženjera – unutrašnjost,generator struje, kontrolna prostorija-mozak elektrane, skladište nuklearnog otpada i drugo, osim,naravno, samog reaktora. Godine 1974. sklopljen je...

Klizi na vrh