Yearly Archives: 2018


STRUČNI POSJET NUKLEARNOJ ELEKTRANI KRŠKO 14.9.2018

Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora je 14. rujna 2018. godine posjetilo Nuklearnu elektranu Krško, koja električnom energijom opskrbljuje potrošače u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Nuklearna elektrana Krško je u pogonu od 1983. godine, kada je planirani vijek rada elektrane bio 40 godina, odnosno do 2023. godine. Brojnim inovacijama […]


ASTRONOMSKA SEKCIJA VIZIJA, MISIJA, CILJEVI, ZADACI… 1

U svojim okvirima djelovanja AS planira izgraditi objekt-zvjezdarnicu za potrebe izvođenja specijaliziranih tematskih sadržaja. Za te potrebe posjetilo se zagrebačku zvjezdarnicu, obišlo potencijalne lokacije na Žumberku (Slike 4-8 i 4-9), detaljnije se upoznalo s konceptom budućeg djelovanja AS te višekratno prodiskutiralo o rješenjima sa zainteresiranim dionicima. Rezultat takvog pristupa je […]


Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora je 6.3.2018. godine u Gradskoj vijećnici predstavilo novi projekt – Ustava na Gradni.

  Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora je 6.3.2018. godine u Gradskoj vijećnici predstavilo novi projekt Društva inženjera i tehničara Grada Samobora – Ustava na Gradni. Projektant Radovan Vugrinec, detaljno je izložio koncept projekta ustave, koji će dati novi atraktivan izgled Gradne, te suvremeni  rješenjem vratiti nekadašnji izgled “Samoborske Venecije”. […]