Tradicijska kuća, Langova 14


TRADICIJSKA KUĆA, LANGOVA ULICA 14
izvedeno: sredinom XVIII. st.
graditelj: nepoznat

Slobodnostojeća katnica, smještena na ljevkastom raskrižju Langove i ulice Giznik. Građena je u skladu s tradicijskom arhitekturom srednjovjekovnog Samobora. Građevni supstrat u prizemlju lomljeni je kamen, a katni je dio od drva, izuzevši kuhinju čiji su se zidovi i bačvasti svod zbog opasnosti od požara morali graditi u čvrstom materijalu. Prizemna etaža bila je podijeljena na tri prostorije, kao i katna, u koju se ulazi s dvorišne strane vanjskim stubištem i manjom zastakljenom galerijom, koja je natkrivena zasebnim krovom. Pročelja prema ulici rastvorena su vrlo malim prozorima, koji datiraju iz vremena gradnje. U novije vrijeme adaptirana je prema projektu arh.Edvina Smita i tako građevinski sanirana, uz maksimalno očuvanje izvornog supstrata i elemenata oblikovanja pročelja, te nenametljivu dogradnju u dvorištu.