Balagovi dvori, Lug samoborski


BALAGOVI DVORI,
LUG SAMOBORSKI
izvedeno: kraj XVIII. st.
preuređeno: 1829. g.
naručitelj: obitelj Kulmer
arhitekt: Bartol Felbinger

Dvorac, ispred čijeg se glavnog pročelja prostire velik perivoj, smješten je uz cestu Samobor - Bregana. Imanje u Lugu prvi put se u dokumentima spominje 1620., kad ban Toma Erddy daruje drvenu kuriju i pripadajuće imanje Kristoforu Balagoviću. Godine 1805. vlasnikom imanja postaje barun Kulmer, koji oko 1829. g. tadašnju stambenu i gospodarsku zgradu daje dograditi i preurediti prema projektu B. Felbingera. Istodobno se uređuje i perivoj. Dvorac je jednokatna zgrada, tlocrta u obliku slova "L", koja u svojoj današnjoj strukturi integrira i starije građevine (stambenu i gospodarsku). Glavno je pročelje oblikovane u klasicističkom stilu, s nizom pilastara s jonskim kapitelima, koji dijele pročelje na polja, unutar kojih su prozorski otvori pravokutna oblika, sa slijepim polukružnim lunetama, i s polukružnom lunetom iznad portala. Unutrašnji prostor ima karakterističnu tlocrtnu dispoziciju: hodnik i niz međusobno povezanih soba i salona orijentiranih prema parku. U salonima je očuvan intarzirani parket, a u veži mozaik od oblutaka na podu. Perivoj je prema projektu uređenja iz 1830. godine bio znatno veći, a trebao se protezati još prema zapadu. Prema katastarskoj snimci iz 1860. godine perivoj je koncipiran pejzažno, sa slobodno vođenim stazama, jezercem (ribnjakom) na jugozapadnom dijelu i vrtom južno od dvorca. Iz godine 1830. postoji i nacrt za vrtna vrata koji je potpisao Bartol Felbinger. Prostrani perivoj, površine oko 5 ha, u dobrom je dijelu očuvan i najveći je perivoj uz dvorac na samoborskom području.