Kurija Bistrac, J. Jelačića 34, 32


KURIJA BISTRAC, J. JELAČIĆA
izvedeno: sredinom XVllI st.
naručitelj: porodica Kulmer
arhitekt: nepoznat

Ova kurija, koja je nekoć bila okružena prostranim perivojem, nalazi se na zapadnoj strani ceste Samobor - Bregana. Ucrtana je na karti A. P. Praunspergera iz 1762. godine. Pripadala je obiteljima Kulmer, Kušević, Frigan, Ljubić i Barac-Repenjski. To je jednokatnica pravokutna tlocrta, orijentirana glavnim pročeljem prema perivoju. Unutrašnji prostor pri.zemlja presvođen je bačvastim svodovima sa susvodnicama, a prvi kat ima ravan strop. Reprezentativne prostorije prizemlja i kata orijentirane su prema perivoju. Ulaz u kuriju je sa zapadne strane, dok se na istočnoj strani, okrenutoj prema perivoju, u središnjoj osi prvog kata nalazi balkon. Profilirani kordonski vijenac dijeli zonu prizemlja od zone prvog kata. Na glavnom pročelju ima sedam prozorskih osi s prozorima u vanjskoj ravnini pročelja. Od ceste je odvojena perivojem, a na stražnjoj strani parcele, prema padini brda, nalaze se gospodarske zgrade. Premda podaci o prostornim obilježjima perivoja potječu iz 1861 . godine, prema povijesnim izvorima može se zaključiti da je postajao već 1831. godine. Perivoj je koncipiran slobodno, pejzažno, sa četri ulaza, od čega su dva reprezentativna, ona s ceste Samobor - Bregana, a dva gospodarska, ona sa zapadne i južne strane. Od južnog ulaza do perivoja vodila je aleja od bjelogoričnih stabala. Uz. dvorac su se nalazili cvjetnjaci. Danas je očuvan samo dio perivoja oko kurije

.