Kapela sv. Helene, Sv. Helena


KAPELA SV. HELENE,
UL. SV. HELENE
izvedeno: 1925. g.
arhitekt: Franjo Gabrić

Kapela je sagrađena izvan grada, u blizini kupališta Šmidhen, na
lokaciji nekadašnje cistercitske crkvice sv. Helene. Ima nenatkriven pretprostor i svetište s malim otvorenim zvonikom na preslicu. Neposredni okoliš hortikulturno je uređen visokim stablima i sastavni je dio prostorne kompozicije. lako je vrlo malih dimenzija, kapela se doima monumentalno. U opusu arhitekta Gabrića zauzima značajno

.