Obiteljska kuća Kodrić, J. Jelačića 55


OBITELJSKA KUĆA KODRIĆ,
UL. J. JELAČIĆA 55
izvedeno: 197 4. g.
naručitelj: Kodrić
arhitekt: lvan Crnković

Obiteljska kuća Kodrić arhitekta lvana Crnkovića tipološki, dimenzijama i gabaritom slijedi postojeći ulični tok bez konflikta. Oblik krova, veličina i proporcije otvora, krovnih prozora, “posuđeni” su iz neposrednog okruženja, ali prelomljeni kroz prizmu arhitektonske interpretacije dobivaju nova obilježja i uspostavljaju nove odnose. Novi oblikovni elementi, kao što je meki istok uz ulično pročelje, ne remete opći dojam nenametljivog odnosa prema susjedima, premda odražavaju duh vremena svog nastanka – sedamdeste godine.