Ljetnikovac Ključi, Vukasovićeva 19


LJETNIKOVAC KLJUČI,
VUKASOVIĆEVA ULICA 19
izvedeno: potkraj XIX. st.
naručitelj: nepoznat
arhitekt: nepoznat

Nekadašnji ljetnikovac izvorno je bio smješten izvan na sef ja, u vinogradu, na povišenu terenu, s kojeg se pružaju široki vidici na samoborsko polje. Zgrada je slobodnostojeća visoka prizemnica, okružena perivojem, a u zaleđu je šume. Sagrađena je u posljednjoj četvrtini XIX. stoljeća. U prostornu organizaciju u uključen je podrum, i to samo ispod južnog dijela zgrade, bez unutrašnjeg stubišta za prizemlje. Prizemlje je u. funkciji stanovanja sa salonom i tri međusobno povezane sobe, kuhinjom, kupaonicom i stubištem za potkrovlje. Na južnom pročelju, ispred salona proteže se lođa oslonjena na stupove naglašenih baza i kapitela, sa stropom oslikanim biljnim motivom, kao i strop salona. U polukružnoj niši na južnom pročelju smještena je oštećena ženska figura s psom, a u identičnoj niši na istočnom pročelju bila je postavljena još -jedna alegorijska figura. Vila je dugi niz godina bila izvan funkcije, a u tijeku je preuređenje za stalno stanovanje. Projektom je predviđeno zadržavanje osnovne tlocrtne organizacije, uz minimalan zahvat u gospodarskom dijelu, kuhinji i kupaonici. Potkrovlje s_e prenamjenjuje za stambene potrebe, s projektiranim minimalnim otvorima na krovištu, a iznad ulaza u vilu planirana je gradnja terase. Na mjestu bivše gospodarske građevine, na krajnjem istočnom rubu parcele, gradi se zamjenska građevina s garažama u nižoj razini i s vrtnim paviljonom. Vila je reprezentativan primjer stambene ladanjske gradnje stilskih obilježja zrelog baroknog klasicizma.