Dom narodnog zdravlja


DOM NARODNOG ZDRAVLJA SAMOBOR
natječaj: 1961.g., I. nagrada
izvedeno: 1962.-1980. g.
naručitelj: nepoznat
arhitekt: Mladen Vodička

Arhitekt Mladen Vodičko (1926.-1989.) u Samoboru je prvi put ostvario ideju i koncept doma zdravlja kao maloga grada, pokazujući izrazit osjećaj za mjerilo grada Samobora i lokaciju. Na ovom kompleksu, koji ni danas nije izgubio arhitektonsku svježinu i modernost, vidljive su sve odlike arhitektonskog izraza Mladena Vodičke: naglašena neovisnost konstrukcije od arhitektonskih volumena, uporaba svjetlosnih traka kao izvora svjetla u ulicama kompleksa i između volumena, uporaba jednog materijala (prani kulir) za sve volumene kompleksa, te uporaba fasadnih elemenata kao membrana koje dijele vanjski od unutrašnjeg prostora. Konstrukcija i upotrijebljeni materijali i danas odolijevaju vremenu. Ideju zdravstvenih ulica, trgova i atrija kao javnih urbanih prostora grada oko kojih su organizirani različiti zdravstveni sadržaji Vodička je poslije primijenio i na nizu drugih lokacija. Djelo se temelji na postavkama pokreta moderne te zagrebačke škole arhitekture.