Kurija Reisner, Gajeva


KURIJA REISER, GAJEVA
izvedeno: na početku XIX. st.
naručitelj: Reiser
arhitekt: nepoznat

Nekadašnji veliki stambeno-gospodarski sklop, sagrađen na kraju naselja, tvore jednokatna slobodnostojeća stambena zgrada - kurija, vrlo izdužena, pravokutna tlocrta, i gospodarske zgrade, koje svojim volumenima zatvaraju parcelu trokutna oblika. Prizemlje stambene zgrade presvođeno je bačvastim svodovima. Jednostavnim zatvorenim arhetipskim volumenima zatvorene su fronte majura prema ulicama, dok se prostor dvorišta s malim perivojem proteže u okolni krajolik.

.