Crkva sv. Barbare, Rude


CRKVA SV. BARBARE, RUDE
izvedeno: na početku XVII. st.
arhitekt: nepoznat

Crkva se nalazi na povišenu položaju iznad ceste i župnog dvora a okružena je kamenom ogradom cinktora, s dva ulazna portla. Iza nje se nalazi groblje. Sagrađena je na početku XVII. stoljeća. Župa je osnovana 1789. godine. Jednobrodna građevina pravokutna tlocrta s užim, zaobljenim svetištem i zvonikom te sakristijom južno uz svetište. Presvođena je bačvastim svodovima sa susvodnicama. Pročelje je oblikovana jednostavno, raščlanjena je samo prozorskim otvorima, s istaknutim detaljima kamene plastike, te dovratnicima na sjevernom i južnom portalu. Unutrašnjost crkve presvođena je bačvastim svodovima sa susvodnicama, a svetišta polukalotom sa susvodnicama. U oblikovanju unutrašnjeg prostora ističu se kameni detalji stupova kora i tri kamene škropionice. Pod je popločen kamenim pločama iz vremena gradnje. U crkvi se nalazi bočni barokni oltar Presv. Srca Isusova i klasicistički oltari iz XIX. stoljeća. Crkva je vrijedan primjer barokne građevine slikovito smještene u prostoru.