Vila , Šmidhenova 29


VILA  ŠMIDHENOVA 29
izvedeno: 1928. g.
naručitelj: pl. Pacovsky
arhitekt: prof. Brune Bauer

Prizemna stambena vila s podrumom i potkrovljem, uvučena u odnosu na građevnu liniju Šmidhenov ulice, okružena perivojem. Tlocrtna organizacija prizemlja temelji se na klasičnom obrascu nizanja četiriju međusobno povezanih soba na uličnom pročelju, koje su odijeljene od dvorišnog trakta uzdužnim hodnikom. Konstruktivna su rješenja tradicionalna podrum je presvođen pruskim kapama na željeznim traverzama, a konstrukcija prizemlja je drveni grednik. Pročelja su oblikovana na neoklasicistički način, tako da glavno pročelje ima sa svake strane dva erkera oslonjena na masivne kamene valutne konzole. Kuća je vrlo kvalitetan primjer rezidencijalne stambene vile, okužene perivojem.