Šmidhenova 3


ŠMIDHENOVA 3
izvedeno: potkroj XVIII. st.
arhitekt graditeli: nepoznat

Zgrada oblikuje ugao Šmidhenove i Obrtničke ulice, premda ne na
klasičan način, nego ponajprije markantnim volumenom. Sagrađena je potkraj XVIII. st. za stambeno-gospodarske potrebe. Pročelja nose kasnobarokna obilježja, u prizemlju ima bačvaste svodove s lomljenim susvodnicama, a ovoreni arkadni hodnik na katu zatvoren je u novije vrijeme. U prizemlju je sedamdesetih godina uređena pivnica, prema projektu arhitekta B. Duplančića.