Kuća Rumpler , Šmidhenova 5


KUĆA RUMPLER,
ŠMIDHENOVA 5
izvedeno: potkraj XVIII. st.
naručitelj : Rumpler
graditelj: nepoznat

Jednokatna ugrađena stambena gradska kuća, tlocrta u obliku slova "L". Ulično je pročelje relativno zatvoreno, lagano povijena; dvorišno je pročelje u prizemlju rastvorena otvorenim arkadnim hodnikom, a na katu zastakljenim. Prostorije u podrumu i prizemlju presvođene su bačvastim i češkim svodovima, a na katu je konstrukcija riješena otvorenim i zatvorenim drvenim grednicima. Lomljena linija pročelja, kojom se prilagođuje obilježjima parcelacije, pridonosi stvaranju slikovitosti organske gradske strukture. Pročelja su u osnovi zadržala kasnobarokna obilježja - oblik i dimenzije kasnobaroknih otvora, prozora i vrata, nisu zamijenjeni historicističkim adaptacijama. U doba ilirskih provincija (poč. XIX. st.) u prizemlju zgrade nalazila se prva pošta. Značajan je primjer kasnobarokne gradske stambene kuće u povijesnoj jezgri Samobora.