Zgrada Suda , Obrtnička 2


ZGRADA SUDA, OBRTNIČKA 2
izvedeno: u druga pol. XVIII. st.
naručitelj: Malenić, Jelačić
arhitekt: nepoznat
graditelij nepoznat

Nekadašnja kurija Jelačić (prema karti A. P. Praunspergera iz l764. godine, na istoj e lokaciji stajao dvor baruna Malenića), kasnije Kotarska oblast i sud. Iza kurije se u XIX. stoljeću prostirao velik perivoj (danas je na njegovoj lokaciji zgrada osnovne škole). Koliko je zgrada iz XVIII. st. integdrana u strukturu današnje zgrade, trebala bi pokazati konzervatorsko-restauratorska istraživanja. Prizemlje te jednokatnice vežom je podijeljene na dvije cjeline. Prostorije su presvođene bačvastim svodovima. Katni je dio prije adaptacije za potrebe Kotarske oblasti bio podijeljen u pravilnom rasteru na šest prostorija, s tri velike sobe na uličnom pročelju. Zgrada je u svojoj strukturi očuvala barokne elemente, iako su joj pročelja redizajnirana, s historicističkim elementima.