Crkva sv. Anastazije


CRKVA SV. ANASTAZIJE
izvedeno: 1671.-1675. g.
graditelj: Hans d'Allio

Podignuta na povišenu podzidanu platou južno od potoka Gradne i središnjeg gradskog trga, crkva je najvažnija urbanistička dominanta stare gradske jezgre, nukleus najstarije matrice grada oko kojeg se u podnožju, počelo formirati naselje već prije 1242. godine. Današnja je crkva građena od 1671. do 1675. na mjestu starije crkve, navedene u popisu župa iz 1334., a graditelj je bio majstor Hans d'Allio iz Celja. Građena je u duhu kasne renesanse, odnosno manirizma. Osnovni je korpus crkve jednobrodan sa širokom svijetlom lađom i po tri pobočne kapele sa svake strane. Poligonalno svetište, koje ponavlja gotičke oblike, poduprto je kontraforima. Crkva je presvođena baroknim bačvastim svodovima sa susvodnicama, a natkrivena je vrlo visokim krovištem. Pročelje zabatne forme je monumentalno, vrlo jednostavno u detaljima i elementima oblikovanja, ima tek nekoliko prozorskih otvora i relativno malen renesansni portal, sve odlike manirističkog oblikovanja. Asimetrično postavljen zvonik u ravnini lijevog ruba pročelja renesansni je, s renesansnim ikonama, a l 7 61. godine dobivo baroknu kapu. Zagrebački slikar Marko Antonini oslikao je unutrašnje zidove crkve 1897. Inventar uz oltare i slike je izveden u Grozu 1896. Ispred ulaza u crkvu uređen je, prema projektu arhitekta Franje Gabrića, mali perivoj s kipom Blažene Djevice Marije, rad fra E. Maruzzija. Crkva je vidljiva iz gotovo svih vizura prema staroj gradskoj jezgri i urbanistički je fokus središta grada.