Trg kralja Tomislava 14


TRG KRALJA TOMISLAVA 14
izvedeno: 1906. g.
naručitelj: Rumenić
arhitekt: nepoznat

Poslovno-stambena, jednokatna, ugrađena zgrada smještena na samoj obali Gradne. Sagrađena je 1 906. godine na mjestu starije prizemne građevine. U XVIII. st. na toj je lokaciji bila oružamo, spremište oružja. U prizemlju je izvorno bila kavana u koju je dolazio A G. Matoš, koji je u kući povremeno i stanovao. Prostorna organizacija prizemlja je simetrična, u sredini zgrade je postavljen ulaz i stubište za katni dio, a obostrano su lokali. Međukatna je konstrukcija ravan strop na traverza ma, kao i stubište. Pročelje prema Trgu obrađeno je secesijskim elementima i podijeljena razdjelnim vijencem. Zona prizemlja previđena je horizontalnim užljebinama, a rastvorena je sa simetrično postavljenim izlozima. Dva ugaona erkera na katu naglašavaju vertikalnu os. Pročeljna plastika katne zone - lezene, šembrane i medaljoni - ornomentircno je biljnim elementima. Dizajn izloga integralni je dio projekta pročelja. Na pročelju je postavljena i spomen ploča Antunu Gustavu Matešu, koji je povremeno boravio u toj kući od 1908. do 191 O. godine. Kuća je vrlo kvalitetan primjer arhitekture svog vremena, prilagođene mjerilima Samobora.