Trg kralja Tomislava 11


TRG KRALJA TOMISLAVA 11
izvedeno: 1908. g.
naručitelj: Mirko Kleščić
arhitekt: Franjo Gabrić
graditelj: Allio Cella

Dvokatnica u nizu s južne strane Trga, na samoj obali rječice Gradne. Sagrađena je na mjestu starije kasnobarokne jednokatne kuće, 1908. godine za ljekarnika Mirka Kleščića, a prema projektu arhitekta Franje Gabrića. U prizemlju je ljekarna K zlatnom anđelu, a na katovima su stanovi. Kontinuitet funkcije održan je do danas, kao i uređenje i oprema ljekarne. Svojom visinom kuća unosi novo mjerilo na prostor trga, ali i nove graditeljske kvalitete. Pročelje prema trgu oblikovana je po uzoru na bečku secesiju, s karakterističnim oblikovnim elementima i vokabularom, uz uporabu keramičkih pločica, kovine, pozlate. Iznad vijenca u zoni krovišta postavljena su dva krilata ženska poprsja {anđela). Za razliku od pročelja prema trgu, pročelje prema Gradni riješeno je sa zastakljenim drvenim ganjčecima koji se protežu kroz obje etaže. Kuća je reprezentativan i vrlo kvalitetan primjer secesije s očuvanim izvornim interijerom ljekarne. Značajna je i kao dio opusa arhitekta Gabrića u Samoboru.