Trg kralja Tomislava 10


TRG KRALJA TOMISLAVA 1O
izvedeno: u drugoj pol. XVlll. st.
graditelj: nepoznat

Slobodnostojeća prizemnica vrlo izdužena, pravokutna tlocrta, položena uz samu rječicu Gradnu. Zabatnim je pročeljem orijentirana prema Trgu. Građena je u XVIII. st. i rijedak je primjer očuvane semiruralne arhitekture na Trgu kralja Tomislava. Adaptira na je i preuređena u XIX. st., a u svojoj je strukturi očuvala sloj najstarije faze gradnje u obliku zidova građenih lomljenim kamenom i bačvastih svodova s lomljenim i spojenim susvodnicama, te drveni otvoreni grednik. Kuća je značajna zbog svog volumena, kojim zbog male visine etaže i lokacije na koti nižoj od kote plohe trga, dominira veliko dvostrešno krovište, ali i zbog dokumentarne vrijednosti, jer pokazuje tipološka obilježja ranije {srednjovjekovne) građevne strukture trga. Na žalost, nedavnom intervencijom - gradnjom betonske terase nad Gradnom 1969. godine - promijenjena je izvorna situacija i odnos prema rječici, zaklonjene su vizure na stari betonski most.