Trg kralja Tomislava 6


TRG KRALJA TOMISLAVA 6
izvedeno: 1830. g.
naručitelj: trgovac Bahovec
arhitekt: nepoznat

Po tipološkim obilježjima, to je ugrađena jednokatna gradska stambeno-poslovna kuća pravokutna tlocrta. Prostrano dvorište, na kojem su bile gospodarske zgrade, s Trgom je poveza no vežom, smještenom na istočnom rubu kuće. Građena je tridesetih godina XIX. st. kao stambena kuća s lokalima u prizemlju. Konstruktivno rješenje prostorija u prizemlju u obliku bačvastog svoda sa šiljastim susvodnicama i čeških svodova između polukružnih pojasnica, karakteristika je baroknog klasicizma. Dvorišne pročelje izvorno je bilo rastvorena arkadnim hodnicima s eliptoidnim lučnim otvorima, u prizemlju i na katu, koji su poslije zazidani. Pročelje prema Trgu preoblikovano je u drugoj pol. XIX. st. u historicističkim oblicima, naglašene horizontalnosti. Podijeljena je vijencem na zonu prizemlja i kata, a prizemlje je naglašena horizontalnim reškama utisnutim u žbuci. Ulazi u lokale i na veži imaju kamene dovratnike, zaključene lučnim nadvojem sa zaglavnim kamenom na tjemenu.
Svojim volumenom i oblikovanjem kuća je bitan doprinos u oblikovanju pročelja Trga, a po tipološkim obilježjima karakterističan je primjer malogradske strukture Samobora.