Trg kralja Tomislava 5


TRG KRALJA TOMISLAVA 5
izvedeno: 1826. g.
naručitelj: Slobodna kraljevska varoš Samobor,
načelnik F. Reiser
arhitekt: Bartol Felbinger
graditelj: Angelo Chicco iz Brežica

Općinska vijećnica - magistrat, ugrađena je jednokatnica s dvorišnim krilom uz istočni rub parcele. Građena je od 1826.-30. po nacrtima i troškovniku što ih je 1824. izradio Bartol Felbinger. U prizemlju bačvasti svodovi s lomljenim susvodnicama i centralno smještenom vežom. Očuvana je izvorna konstrukcija visokog krovišta nad glavnim krilom zgrade prema trgu, izvedenog kao dvostruka visulja. Centralno, simetrično, klasicistički oblikovana pročelje prema trgu, s istaknutom središnjom osi koja završava timpanonom, naglašava funkciju i značaj glavne gradske zgrade na Trgu. Slijepi polukružni lukovi iznad prozora prizemlja karakteristika su klasicističkog oblikovanja, kao i ograda na balkonu izvedena od kovanog željeza s klasicističkim dekorativnim elementima. Nacrt za ogradu potpisuje B. Felbinger, a izveo ju je bravar Josip Korlini. U prizemlju je lučni otvor veže izveden kao kameni dovratnik, s masivnim usklađenim vratnicama, a očuvani su i karakteristični izvorni metalni priklopi. Katna zona dvorišnog pročelje riješena je kao drveni zastakljenl ganjčec, rezultat gradnje druge pol. XIX. st., kad je u zgradi neko vrijeme bila i škola. Na pročelju zgrade, prema trgu, postavljeni su reljefi s prikazom samoborskog kompozitora Ferde Livadića (1902.) i istaknutog samoborskog gradonačelnika Ljudevita Šmidhena (1913.), rad kipara Rudolfa Valdeca. Kuća je značajna kao rani primjer klasicizma u arhitekturi Samobora, rad poznatog zagrebačkog graditelja Bartola Felbingera.

.