Trg kralja Tomislava 4


TRG KRALJA TOMISLAVA 4
izvedeno: oko 1800. g.
naručitelj: Kiršner
arhitekt: nepoznat

Ugrađena dvokatnica pravokutna tlocrta na uskoj parceli koja se proteže od Trga do Šmidhenove ulice. Građena je u dvije faze, prizemlje i prvi kat sagrađeni su oko 1800., s konstruktivnim rješenjima međukatne konstrukcije u obliku čeških svodova, s dubokim eliptičnim pojasnicama u lokalima u prizemlju. Unutrašnje dvorište povezana je s trgom vežom presvođenom s četiri polja pruskog svoda na segmentnim lukovima. Međukatne konstrukcije ostalih etaža drveni su grednici. Današnji izgled dobila je nakon dogradnje drugog kata i preoblikovanjem pročelja u historicističkim oblicima sedamdesetih godina XIX. st. Pročelje prema Trgu riješeno je u maniri gradskih palača (samo manjeg mjerila, primjerenog veličini Samobora) bez horizontalnih vijenaca kao raščlambe po vertikali. Vertikalna raščlamba pročelja postignuta je gradacijom etaža; belle etcqe (piano nobile) naglašen je visinom etaže i većom dimenzijom prozora i njegovom raskošnijom pročeljnom plastikom. Kuća je kvalitetan primjer male gradske palače iz druge pol. XIX. st.