Trg kralja Tomislava 2


TRG KRALJA TOMISLAVA 2
izvedeno: sredinom XIX. st.
naručitelj: Šver
arhitekt: nepoznat

Stambeno-poslovna jednokatna uglovnica definira zapadni ugao Šmidhenove ulice i Trga. Građena sredinom XIX. st. na mjestu starije  jednokatne kuće, koja je bila zabatnim pročeljem orijentirana prema
Trgu i imala arkadni trijem duž Šmidhenove ulice. U prizemlju su
lokali, na početku XX. st. bila je banka obitelji Šver, a katni dio je
izvorno koncipiran kao stambeni, orijentiran reprezentativnim sobama prema trgu, s pomoćnim prostorijama u dvorišnoj zoni. Prizemlje je presvođeno sistemom pruskih svodova na segmentnim lukovima. Oblikovanje pročelja odražava karakteristike ranog historicizma, s detaljima okvira oko vrata i izloga izvedenih od umjetnog kamena. Arhitekt F. Gabrić autor je adaptacije stambenog dijela na početku XX. st. Danas se cijela zgrada· preuređuje za poslovnicu Zagrebačke banke,prema projektu arhitekta Čedomira Ramljaka.