Drvena zadružna stambena kuća, Molvice 21


MOLVICE, BR. 21
izvedeno: 1873. g.
vlasnik: Ljubica Horvat
graditelj: domaći pučki msjstor

Kuća je nekoć pripadala obiteljskoj zadruzi Žitković, a sagrađena je 1873. godine. To je drvena prizemnica na kamenom podrumu, izdužena, pravokutna tlocrta, sa zabatnim pročeljem orijentirana prema cesti i pokrivena dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatima. Unutrašnja organizacija prostora je tročlana, s kuhinjom u sredini i sobama sa strane, te ulazom iz unutrašnje niše, otvorenog trijema, koji se proteže dužim, glavnim pročeljem. Trijem, “ga nk” natkriven je istaknutom krovnom strehom, koju podupiru drveni stupci, i zatvoren punom drvenom ogradom. Na trijem vode masivne stube, smještene na sredini dužeg pročelja. Podrum je podijeljen na tri prostorije, sa zasebnim ulazima u svaku. Unutar parcele, ograđene drvenim plotom, nalaze se drveni i zidani gospodarski objekti, te manja drvena prizemnica s kamenim podrumom.