Drvena stambena kuča Molvice 10


MOLVICE, BR. 8 i 1 O
izvedeno: 1874. g.
vlasnik: Stjepan Bašić
graditeli: Josip Bašić

Kuća je velika drvena prizemnica s podrumom zidanim od kamena, prema cesti okrenuta stražnjim pročeljem. To je stara zadružna kuća obitelji Bašić, sagrađena 187 4. godine. Ima izdužen, pravokutan tlocrt, a pokrivena je dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatima. Očuvana je izvorna tlocrtna dispozicija i organizacija stambenog prostora, s kuhinjom u sredini i sobama sa strane. U prostorije se ulazi iz otvorenog trijema, tzv. “ganka”, koji se proteže dužinom dvorišnog pročelja. Drvene stube koje vode na trijem natkrivene su zasebnom strehom, a nalaze se na zabatnom pročelju. Trijem je natkriven istaknutom krovnom strehom, koju podupiru drveni stupci ukrašeni rezbarijama, kao i ograda trijema. Očuvana je stara stolarija, mali dvokrilni prozori s drvenom ornamentikom. Prostor podruma, tzv. pelnice, podijeljen je u tri prostorije sa zasebnim ulazima. Iznad srednjih vrata, na dvorišnom je pročelju urezana dotacija i ime graditelja: JOSIP 187 4 BAŠIĆ. Kuća je vrijedna zbog arhitektonske organizacije i detalja, i etnološki važna za istraživanje ruralnog stanovanja na samoborsko-plješivičkom području.