Drvena stambena kuča, Koničica 24


KONŠČICA, BR. 24
izvedeno: 1880.
vlasnik: Vinko Šoić
graditeli: domaći pučki majstor

Kuća je mala drvena katnica s podrumom od kamena, dužim pročeljem orijentirana prema cesti. Gradili su je domaći majstori oko 1880. godine. Izdužena je, pravokutna tlocrta, a pokrivena je dvostrešnim krovištem s crijepom i poluskošenim zabatima. S obzirom na male tlocrtne dimenzije, katni, stambeni je dio podijeljen u dvije prostorije u koje se ulazi iz malog, otvorenog drvenog trijema (ganjka), koji se proteže samo dijelom dužeg pročelja, širine kuhinje. Trijem je organiziran unutar tlocrtne širine kuće, zatvoren je punom ogradom od vertikalno postavljenih dasaka. Drveni stupići koji podupiru gredu krovišta ukrašeni su karakterističnom rezbarenom pučkom ornamentikom. Pristupne stube smještene su na zabatnom pročelju i natkrivene su zasebnom krovnom strehom. Na sredini dužeg pročelja podruma nalaze se velika dvokrilna podrumska vrata s drvenim segmentnim nadvojem. Kuća je izuzetno slikovit primjer male stambene kuće na žumberačkoom području s kraja XIX. stoljeća, očuvan u svim karakterističnim elementima prostorne organizacije, uporabe, konstrukcije i oblikovanja.