Drvena stambena kuća, Klake 26


KLAKE, BR. 26
izvedeno: 1887. g.
vlasnik: lgnac Fabek
graditelj:domaći pučki majstor

Kuća je drvena prizemnica s kamenim podrumom, sagrađena 1887. godine. Ima izdužen, pravokutan tlocrt, a pokrivena je visokim dvostrešnim krovištem s poluskošenim zabatima. Stambeni je prostor raspoređen na karakterističan način: tri prostorije, pristup iz otvorenog trijema koji se proteže dužim dvorišnim pročeljem. Trijem (ganjk) natkriven je istaknutom krovnom strehom te razdijeljen drvenim rezbarenim stupcima. Od karakterističnog tipa razlikuje se po tom što drveni trijem leži na kamenom zidu podruma. Na kući se vide obilježja konstruktivnog sklopa, međukatne konstrukcije i krovišta, a u završnoj obradi pročelja izmjenjuju se dijelom drvene i dijelom ožbukane stijene (na tradicionalan način omazane te oličene vapnom uz dodatak modre galice).