Drveno stambena kuća, Danke 5


DANKE, BR. 5
izvedeno: na početku XX. st .
vlasnik: Vldović (izvan stambene funkcije)
graditelj: domaći pučki majstor

Kuća je drvena prizemnica s djelomično izvedenim podrumom građenim od nepravilna kamena. Sagrađena je na početku XX. stoljeća, a ima karakterističan izduženi, pravokutni tlocrt i tradicionalan raspored prostorija: dvije pokrajnje sobe i kuhinja u sredini. Natkrivena je strmim dvostrešnim krovištem. Duž cijelog pročelja proteže se drveni otvoreni trijem s puriom, jednostavno profiliranom drvenom ogradom, i, zbog klimatskih uvjeta, zatvorenim bočnim stranama s drvenom oblogom. Do trijema (ganjka) vode kamene stube. Premda je na njoj u novije vrijeme zamijenjen pokrov (ploče lima), kuća je kvalitetan i reprezentativan primjer rurolne, tradicijske arhitekture na području žumberačko-samoborskog gorja.