Crkva sv. Petra i Pavla, Stojdraga


CRKVA SV. PETRA I PAVLA, STOJDRAGA
izvedeno: 1874. g.
naručitelj: grkokatolička biskupija
arhitekt: nepoznat

Crkva se nalazi izvan naselja, na povišenu položaju. Župa se spominje u prvoj polovici XVII. stoljeća, a sadašnja crkva sagrađena je 187 4. godine i obnovljena 1952. godine. Građevina je jednobrodna, prvokutna tlocrta s užim, zaobljenim svetištem i zvonikom ispred glavnog pročelja. Glavno pročelje raščlanjena je plitkim pilastrima u zone unutar kojih se nalaze prozorski otvori pravokutna oblika. U centralnom polju nalazi se portal s drvenim dovratnikom segmentnog nadvoja. Iznad zone zabata uzdiže se nizak pravokutni zvonik pokriven limenom piramidalnom kapom. Unutrašnjost crkve presvođena je češkim svodovima, a brod i svetište odijeljeni su trijumfalnim lukom, pod kojim se nalazi ikonostas iz vremena gradnje. To je jedna od rijetkih grkokatoličkih crkava na širem samoborskom području, a zbog svog položaja, na vrhu brijega, značajan je prostorni orijentir.