Crkva sv. Duha, Noršić selo


CRKVA SV. DUHA, NORŠIĆ SELO
izvedeno: 1642.
arhitekt: nepoznat

Smještena je iznad sela, uz groblje, okružena kamenom, zidanom ogradom. Sagrađena je 1642.g., kao jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalno završenim svetištem, sakristijom i zvonikom sagrađenim 171O.godine, ispod kojeg je zatvoreni trijem. Građena kamenom i opekom; svetište i narteks presvođeni su križnim, apsida mrežastim, a brod češkim svodovima. Na zidovima svetište su oslikani medaljoni iz XIX.st. s motivima Srca Isusovogi Srca Marijinog. Klasicistički glavni oltar je iz XIX.st., kao i propovjedaonica Nažalost recentnim su obnovama pročelja, ne poštujući njihova arhitektonska stilska obilježja, izgubljeni izvorni elementi oblikovanja. Zbog ostalih graditeljskih obilježja kao i zbog izuzetno slikovitog smještaja na povišenom mjestu sa stablom vrlo stare lipe, crkva je očuvala svoje ambijentalne vrijednosti.