Kapela sv. Filipa i Jakova, Gradišće


KAPELA SV. FILIPA I JAKOVA, GRADIŠĆE
izvedeno: u drugoj polovici XVII. stoljeća
naručitelj: nepoznat
arhitekt: nepoznat

Kapela se nalazi na vrhu brežuljka, na rubu naselja. U dokumentima se prvi put spominje 1677. godine, a 1837. je obnovljena i pregrađena. Zvonik je sagrađen u XIX. stoljeću. Građevina je jednobrodna, pravokutna tlocrta s užim, poligonalnin1 svetištem i zvonikom iznad zapadnog pročelja, te sakristijom uz svetište. Unutrašnji prostor glavne lađe ima ravni tabulat, s oslikanim medaljonima baroknog izraza, dok je svetište presvođeno polukalotom sa šiljastim susvodnicama. U kapeli se nalazi barokni oltar . Vrijednost kapele je ambijentalna, jer upućuje na povijesni kontinuitet građenja srednjovjekovnih i baroknih sakralnih građevina na istaknutim točkama ; vrhovima brežuljaka.