Kapela sv. Vida, Vrhovčak


KAPELA SV. VIDA, VRHOVČAK
izvedeno: u XV. stoljeću
naručitelj: župa sv. Anastazije
arhitekt: nepoznat

Kapela se nalazi u naselju. To je srednjovjekovna građevina iz druge polovice 10. stoljeća, koja je pregrađena i dograđena tijekom XIX. stoljeću u neogotičkom stilu. Ima jednobrodan, pravokutan tlocrt, uže poligonalno svetište i ulazni trijem ispred zapadnog pročelja. Svetište je presvođeno križno rebrastim svodom, a u lađi je ravni tabulat. Lađu i svetište odvaja gotički trijumfalni luk. Sjeverno, uz ulazni trijem, nalazi se zvonik, u zoni prvog kata otvoren malim puškarnicama, a u zoni drugog kata polukružnim prozorimo. Ispod ulaznog trijema sačuvan je barokni oltar. U kapeli su očuvani gotički elementi: na istočnom zidu svetišta je gotički prozorski otvor, gotička zidna slika i mali gotički prozor, a na ulaznom je pročelju gotički ulazni portal. Kapela je vrlo vrijedan primjer srednjovjekovne sakralne arhitekture Samobora.