Kapela sv. Križa, Otruševec


KAPELA SV. KRIŽA, OTRUŠEVEC
izvedeno:
naručitelj: župa sv. Anastazija
arhitekt: nepoznat

Kapela se nalazi na brežuljku, u starom dijelu groblja. U osnovi je to srednjovjekovna građevina, izvorno potkovaste apside, centralnog tlocrta s baroknom lađom kružna oblika – rotondom, te s pravokutnim srednjovjekovnim svetištem i zidanim trijemom ispred zapadnog pročelja, iznad kojeg se izdiže zvonik (s puškarnicama u donjoj zoni). Lađa je od svetišta odvojena gotičkim trijumfalnim lukom. Unutrašnji prostor kapele u centralnom prostoru lađe ima ravan strop, dok je u svetištu sačuvan gotički križno-rebrasti svod sa zaglavnim kamenom. Građena je kamenom, pokrov je od biber-crijepa, a na podu je opeka. Pregrađivana je i dograđivana tijekom XVIII. i XIX. stoljeća. U kapeli se nalazi vrijedan inventar iz XVIII. i XIX. stoljeća. Kapela je izuzetno slikovit i zanimljiv primjer organski složene arhitektonske kompozicije volumena iz raznih slojeva gradnje.