Stari grad Lipovec, Mali Lipovec


STARI GRAD LIPOVEC, MALI LIPOVEC
izvedeno: oko 1251. g.
naručitelj: lvan Okićki
arhitekt: nepoznat

Burg se nalazi na vrhu čunjastog brijega, zapadno od Samobora. Godine 1251. lvan, sin Jaroslava Okićkog, dobiva od kralja Bele IV. dozvolu za gradnju kastruma Lipovca. Poslije mijenja nekoliko gospodara koji ga dograđuju prema svojim potrebama. Burg je vjerojatno napušten tijekom XVII. stoljeća, jer više nije bio prikladan ni za stanovanje ni za obranu. Sagrađen je na živoj stijeni vrlo strmih stranica, što je otežavala pristup napadačima. Tlocrt Lipovca jednostavan je: pravokutnik, kojemu je na jednom kraju dodana poligonalna branič-kula, a na drugom palas, odnosno neka pomoćna zgrada. Zidovi Lipovca sačuvani su do visine od 4-5 m, osim na nekoliko kraćih poteza, gdje su se odronili. Zidovi znatne debljine, izvedeni lomljenim kamenom, s detaljima od klesana kamena (uglovi, izljev za vodu). S južne, a dijelom i zapadne strane, s koje je prilaz i najveća opasnost od napada, uočljivi su tragovi kasnijih zidina te jedne polukule. Po svojim se graditeljskim i prostornim obilježjima Lipovec može ubrojiti u romaničke utvrde s naznakama gotike. Polukula uz utvrđeni ulaz pokazuje da ga se utvrđivalo još potkraj XV. i na početku XVI. stoljeća. Danas je burg Lipovec zarastao u visoku šumsku vegetaciju, tako da je teško uočljiv , izuzevši s južne strane.