Franjevački samostan sv. Leonarda, Kotari


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I ŽUPNA CRKVA SV. LEONARDA, KOTARI
izvedeno: 1683.-1 733. g .
arhitekt: nepoznat

Samostan se nalazi podno naselja, uz samu cestu Samobor – Jastrebarsko. Legenda govori da je ban P. Erdčdv sagradio zavjetnu kapelicu na mjestu ukazanja, oko 1528. g., a samostan se osniva odmah potom, oko 1531. g. Godine 1683. uz kapelicu se gradi nova samostanska zgrada, zatvorena, četverokutna tlocrta, sa zdencem u sredini. Crkva je obnovljena i povećana 1 733. g., kad postaje i župna. Sljedeća dva desetljeća dobiva barokni inventar. U sklopu samostana osnovana je 1775. škola, a samostan je ukinut i napušten 1789. g., a to je dovelo do rušenja triju samostanskih krila. Tek su 1964. g. župa i preostalo samostanska krilo vraćeni franjevcima glagoljašima. Graditeljski sklop nekadašnje franjevačke crkve i samostana sastoji se od objekta crkve i preostalog samostanskog krila. Samostanska je krilo jednokatna građevina tlocrta u obliku slova “L”, / povezana spojnim traktom sa crkvom. Pročelja samostana raščlanjena su prozorskim otvorima pravokutna oblika s prozorima u vanjskoj ravnini pročelja. Glavni ulazni porto] samostana s ravnim kamenim dovratnikom nalazi se unutar polukružne niše na istočnom pročelju. Unutarnji prostor samostana ima karakterističnu tlocrtnu dispoziciju hodnika uz obodni zid, s nizom prostorija ćelija u koje se ulazi iz hodnika. Prostor cijelog prizemlja presvođen je križnim i bačvastim svodovima. Na istočnom pročelju samostana nalazi se zidna slika sv. Franje, dok se iznad ulaza i iznad luka arkade suterena nalaze grbovi obitelji Erdčdv, Crkva je jednobrodno građevina s užim pravokutnim svetištem i zvonikom zapadno uz lađu.