Stari grad Okić


STARI GRAD OKIĆ, PODGRAĐE PODOKIĆKO
izvedeno: potkraj XII. st.
arhitekt: nepoznat

Utvrda se nalazi na vrhu strmog brijega i vidi se iz vizura šireg prostora. Prvi put se spominje godine 1193. god, a prvi je poznati vlasnik Jaroslav. Toma Bakacs-Erdody kupuje utvrdu 1575. g., a sagradivši kaštel Kerestinec, napušta je, pa je već 1616. razvaljena. Utvrdu tvore dva odvojena dijela burga, te kapela. Gornji je dio sagrađen na živoj stijeni, izdužena tlocrta, kao stambeni dio, bez izrazite branič-kule. Uz sam ulaz smještena je kapela romaničkog tlocrta te cisterna za vodu. Donji dio burga visinski je zbog konfiguracije terena znatno odvojen od gornjeg. Na zidovima se uočava nekoliko faza gradnje, s graditeljskim obilježjima romanike. Ro(llanički burg je u dva navrata bio dograđivan u smjeru zapada. Od kamenih pojedinosti očuvani su prozori, stubište, puškarnice i zahod u debljini zida. Stanje burga je dosta loše, premda je zide sačuvano u priličnoj visini. Zbog korištenja prirodno istaknute lokacije, strmog brijega, za gradnju srednjovjekovnog burga, njegove današnje ruševine stvorile su izražajnu sliku izgrađenog i priridnog krajolika.