Crkva sv. Martina, Sveti Martin pod Okićem


CRKVA SV. MARTINA, SVETI MARTIN POD OKIĆEM
izvedeno: na početku XVII. st.
naručitelj: župa sv. Martina
arhitekt:

Crkva se nalazi na povišenu položaju iznad sela i okružena je zidanom ogradom. Župa je upisana u popis iz 1334. g. Crkva je građena u više faza, dodavanjem novih volumena. Uže, pravokutno svetište s križnim svodom najstariji je dio crkve, nastao prije XVII. stoljeća. Pravokutne, široke lađe s bačvastim svodom i pjevalištem sa zapadne strane potječu iz 1649. godine. Zvonik, koji je neko vrijeme služio kao promatračnica, i trijem na zapadnom i južnom ulazu nastali su u razdoblju 1668.-1678. Južno pročelje završava oštrim zabatom pune zidne plohe, a veći dio glavnog pročelja zaprema ulazni, natkriveni trijem. Sa sjeverne je strane prigrađena, 1 709. godine, poligona/na kapela. S vanjske strane dograđena su četiri potpornjaka. Portali su kvalitetno oblikovani, a na ranobaroknom južnom portalu uklesan je natpis o posvećenju crkve, 1649. g. Potkraj XIX. st. toranj dobiva limenu kapu, a oltari se svi zamjenjuju. Godine 1902. postavlja se novo, niže krovište. U novije doba uklonjeni su historicistički oltari a svetište je neprimjerena preuređeno: dobiva novi mramorni oltar i svetohranište. Usprkos brojnim nestručnim zahvatima u interijeru, osobito u svetištu, crkva ima veliku povijesnu i arhitektonsko­ambijentalnu vrijednost i značenje kao jedna od crkvi koje su imale i fortifikacijsku ulogu.